ေလာဘေဒါသအမ်က္ဟူကား.ပ်င္းရိရိအိပ္ေနသေလာက္ပင္မေကာင္း

Friday, April 29, 2016

အသံမဲ့ စကားမ်ား


သတိရၿခင္းေတြ အဆမတန္ဖိတ္လွ်ံလာတာကို
အလြမ္းလို႔ တင္စားေခၚေ၀ၚႀကတယ္..
အလြမ္းေတြ အဆ တိုးပြားလာတာနဲ႔အမွ်
အခ်စ္ေတြ တရပ္စပ္ၿဖစ္ေပၚႀကတယ္..
အလြမ္းအေဆြးေတြႀကား
ခ်စ္သူအေႀကာင္းေတြးရင္း
စကားလံုးထိခ်က္ေတြ အုပ္မိုး
စာမ်က္ႏွာေတြလည္း အသက္၀င္
သူ႔မ်က္ႏွာ ၿမင္ေယာင္ရင္း
ေရရြတ္တဲ႔ စကားလံုးက
အရမ္းခ်စ္ေနတယ္......

No comments:

Html Free Code